6937 744 055

Αποτελεσματικότητα

Αποτελεσματικότητα

Αν και πρόκειται για κάτι σχετικά καινούριο που έχει έρθει μαζί με τη διάδοση του διαδικτύου, τα μέχρι τώρα δείγματα ήταν απόλυτα ενθαρρυντικά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής ψυχοθεραπείας.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει ως σήμερα*, σε δείγματα ατόμων με παρόμοιο εύρος προβλημάτων, τα θεραπευτικά αποτελέσματα ήταν ισάξια στο σύνολό τους όσο και στην παραδοσιακή ψυχοθεραπεία / συμβουλευτική.

Σε περιπτώσεις σοβαρών ψυχοπαθολογικών καταστάσεων ή ψυχιατρικών παθήσεων (σχιζοφρένεια, ψύχωση, διανοητική υστέρηση κ.ά.) δε συνίσταται η ψυχοθεραπεία μέσω διαδικτύου και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα σε ασθενείς κυμαίνονται από οριακά αξιοσημείωτα εώς μηδαμινά.

*Για συγκεκριμένα δεδομένα, δείτε στα Άρθρα/Άποψη