6937 744 055

Είδη Online Therapy

Είδη Online Therapy

Υπάρχουν 4 τρόποι συμβουλευτικής/ψυχοθεραπείας μέσω διαδικτύου:

  • Webcam Counselling: Η πλήρης προσομοίωση της παραδοσιακής ψυχοθεραπείας, καθώς υπάρχει οπτική και ακουστική επαφή. Ισχύουν όλοι οι κανόνες που ισχύουν και στην κατά πρόσωπο συμβουλευτική. Είναι απαραίτητο να διαθέτετε κάμερα και μπορεί να γίνει μέσω του Skype.
  • Phone Counselling: Στη συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου δεν υπάρχει οπτική επαφή αλλά μόνο ακουστική. Αρκεί μια γραμμή τηλεφώνου (ή εναλλακτικά μέσω Skype με χρήση μόνο μικροφώνου). Ο λόγος που μπορεί να επιλεγεί είναι ότι κάποιοι ενδεχομένως να μη νιώθουν άνετα με την οπτική επαφή ή, εναλλακτικά, απλώς να υπάρχει θέμα στη μετάδοση εικόνας.
  • Live Chatting: Συνεδρία όπου ψυχοθεραπευτής και ψυχοθεραπευόμενος επικοινωνούν ζωντανά πληκτρολογώντας κάθε φορά αυτό που θέλουν να πουν. Χρειάζεται ένα από τα γνωστά chat (Viber, MSN Messenger ή Skype). Ίσως κάποιος επιλέξει αυτό τον τρόπο γιατί δε νιώθει άνετα με την οπτική επαφή και μπορεί να νιώθει πίεση και μέσω τηλεφώνου. Επιλέγεται επίσης στην περίπτωση δυσχέρειας επικοινωνίας (βαρηκοΐα, κώφωση κ.ά). Ένα μεγάλο ατού του Live Chatting είναι η δυνατότητα για τον θεραπευόμενο να αποθηκεύει τη γραπτή συνεδρία ώστε να ανατρέχει σε αυτήν όποτε το θελήσει στο μέλλον.
  • Μέσω E-Mail: Στην περίπτωση αυτή δεν μιλάμε πλέον για συνεδρία. Ο θεραπευόμενος αναπτύσσει το ζήτημα που τον απασχολεί εξ ολοκλήρου, το αποστέλλει στον θεραπευτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτός με τη σειρά του, αφού ασχοληθεί ενδελεχώς με αυτό, απαντά σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ενδεχομένως να επιλεγεί από κάποιους που θέλουν να οργανώνουν τη σκέψη τους και να τη διατυπώνουν ολοκληρωμένη. Ένα άλλο επιχείρημα είναι να μπορούν να ξαναδιαβάσουν e-mail που έχουνε στείλει, καθώς και να έχουνε πάντα στη διάθεσή τους το απαντητικό e-mail του ψυχοθεραπευτή. Επίσης υπάρχει ευελιξία όσον αφορά το χρόνο αφού δεν απαιτείται προκαθορισμένη ώρα, πράγμα που είναι αναγκαίο στις άλλες περιπτώσεις, αλλά απλώς χρειάζονται λίγα λεπτά οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει λίγος χρόνος για τη σύνταξη του mail.