6937 744 055

Υπηρεσίες

Πώς δουλεύω

Η ψυχοθεραπευτική μου προσέγγιση είναι συνδυαστική. Πιστεύω πως στην πράξη οι τρεις μεγάλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις συμπληρώνουν η μία την άλλη και έχουν καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα όταν συνδυαστούν.

Ασφάλεια / Εμπιστευτικότητα

Θα είμαι ασφαλής; Υπάρχει εμπιστευτικότητα;

Οικονομικό κόστος

Αναγνωρίζοντας πως η πρόσβαση στην ψυχοθεραπεία χρειάζεται να είναι όσο το δυνατόν εφικτή, το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρω είναι χαμηλό.

Είδη βοήθειας

Μπορώ να βοηθήσω για θέματα όπως: