6937 744 055

Ασφάλεια / Εμπιστευτικότητα

Ασφάλεια / Εμπιστευτικότητα

Οτιδήποτε ειπωθεί στα πλαίσια των συνεδριών είναι απόρρητο. Δεν καταγράφεται καμία συνομιλία και ο υπολογιστής μου είναι αυστηρά προσωπικός και κλειδωμένος με password όπου πρόσβαση έχω μόνο εγώ. Αυτό υπογράφεται πριν ξεκινήσει η πρώτη συνεδρία και παραβιάζεται μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί απειλή κατά της ζωής είτε του ίδιου του θεραπευόμενου είτε τρίτων.