6937 744 055

Ψυχοθεραπεία / Συμβουλευτική

Γιατί ψυχοθεραπεία / συμβουλευτική

Η καλή ψυχική υγεία ταυτίζεται με την ποιότητα ζωής, με το ευ ζην.

Γιατί όμως κάποιος να πάει σε επαγγελματία ψυχικής υγείας; Δεν μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του χωρίς ψυχοθεραπεία / συμβουλευτική;

Γιατί διαδικτυακή ψυχοθεραπεία

Τί είναι η Διαδικτυακή ψυχοθεραπεία/συμβουλευτική;
Πόσο αποτελεσματική είναι;
Ποιά είναι τα είδη του Online Therapy;

Διαφορά ψυχοθεραπείας με συμβουλευτική

Μέχρι στιγμής και γενικά στο site αυτό αναφέρω τους δύο όρους χωρίς διαχωρισμό. Αν και είναι πολύ παρόμοιες ως έννοιες, η αλήθεια είναι πως υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ τους.