6937 744 055

Γιατί διαδικτυακή ψυχοθεραπεία

Γιατί διαδικτυακή ψυχοθεραπεία
Διαδικτυακή ψυχοθεραπεία/συμβουλευτική

Το θέμα είναι γιατί να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο μέσω ίντερνετ; Οι λόγοι ποικίλλουν και μπορεί να συνδυάζονται και μεταξύ τους:

Αποτελεσματικότητα

Θα αναρωτιέστε κατά πόσο είναι αποτελεσματικό ή αν είναι το ίδιο αποτελεσματικό όσο η παραδοσιακή συμβουλευτική.

Είδη Online Therapy

Υπάρχουν 4 τρόποι συμβουλευτικής/ψυχοθεραπείας μέσω διαδικτύου: